جنگ نهان، پيامد پنهان

20131211-180805.jpg

بعد از حضور نيروهاى ناتو و نمايندگى هاى بيش از پنجاه و دو كشور هاى غربى در افغانستان، پديده اى به نام انتحار و انتحاى متولد شده و روز به روز رشد كرد.
اين نمو تا به كجا ادامه داشته باشد خدا نميداند بلكه افسارش بدست ايالات متحده آمريكا، پاكستان و ايران ميباشد.
امروز چهار شنبه يازدهم دسامبر ٢٠١٣ ميلادى، باز هم شاهد يك حمله ديگر انتحاري در نزديكى ميدان هوايى كابل بوديم كه در نوع خودش بينظر بود.
در اين أيام بازاهاى خريد كريسمس در كشورهاى عضو ناتو دوام دارد و هر كسى مشغول خانه تكانى و تدابير سال جديد ميلادى ميباشد و ناگهان بمبى در كابل صدا ميكند و همه هرسان به بستگان خويش تماس ميگيرند كه چقدر صحبت زبيح الله مجاهد سخنگوى طالبان صحت دارد كه به گفته وى دو موتر آلمانى شديدا آسيب ديده و ده نفر از سربازان آلمانى كشته و زخمى شده اند!!!
كشته شدن و زخمى شدن اين سربازان مورد بحث نيست چون رسانه هاى داخلى و خارجى به اندازه كافى به اين موضوع رسيدگى ميكنند، بحث اصلى سربازانى است كه زنده هستند و با هدف از بين بردن همين طالبان خانه و كاشانه امن خود را در غرب رها كرده و راهى افغانستان شدند ولى به يك باره چهره ديگرى از جنگ ميبينند.
طالباني كه آنها براى كشتنشان آمده اند همسو، دوست و رفيق غرب است، طالباني كه روزانه مسئوليت خون هاى بيگناه زيادى را أعم از كودكان و زنان به عهده ميگيرند، همين سربازان بايد اعاشه، مهمات و پيسه را تحويل همين جنگجويان مسلح بدهند.
وقتى كه اينها دوباره به خانه هايشان برميگردند هر كدامشان بيمارى روانى در جامعه به شمار مي آيند، بيمارانى كه هدفشان جنگ با طالب است ولى با پيامد و دست آورد هاى ديگرى مواجح ميشوند.
سالها طول ميكشد تا اين سربازان از اين شوك روحى و روانى بيرون بيايند ولى هيچ كدام از اين سربازان عضو ناتو حق مصاحبه با رسانه ها ندارند تا مبادا پيامد جنگ در افغانستان آشكار شود، چون تُف سر بالا محسوب ميشود برايشان و دولتشان.
چندى پيش سربازان بريتانيايى برگشته از افغانستان كه دچار افسردگى شديد روحى و روانى شده بودند و تا حالا هم تحت مداوا ميباشند.
سوال اينجاست كه چرا اين سربازان به جاى اينكه با غرور بگويند ما مبارزين تروريست (طالبان) هستيم و با افتخار برگردند به خانه هايشان همگى سر خم و افسرده بازميگردند و حاضر به مصاحبه با هيچ رسانه اى نيستند؟؟؟
در بالا كمى به پاسخ اين سوال اشاره كردم و آن اين است كه اين جنگ به نام طالب، جنگى بر عليه خودشان است چون اين طالب فقط عروسك خيمه شب بازى است كه غرب و كشورهاى همسايه افغانستان از آن براى پيشبرد أهداف خود استفاده ميكنند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s