افغانستان، لاشه اى بى صاحب

20131219-111547.jpg

خراسان كبير(افغانستان) با توجه به پيشينه اى تاريخى و فرهنگى كه دارد، يكى از قديمي ترين
و كهن ترين كشورهاى خاورميانه به شمار مى آيد.
علاوه بر قدامت تاريخى و فرهنگى كه اين كشور را از ديگر ممالك متمايز ميسازد موقيعيت جغرافيايي اش است كه به لحاظ استراتژيكى بسيار حائز اهميت بوده و است كه شرق را به غرب و شمال را به جنوب وصل ميكند، از اين رو “قلب آسيا” مينامند افغانستان را.
از بسيارى تا كنون افغانستان از لحاظ زمين شناسى و معدن در اين عصر كاملا بكر مانده باوجود اينكه سرشار از معادن و صنايع طبيعى است.
در طول تاريخ بسيارى از ابر قدرتها، اين كشور كهن را مورد استسمار خود قرار دادند از جمله انگليس و شوروى سابق و ثروتهاى اين سرزمين علم و هنر را به يغما بردند.
بعد از جنگهاى داخلى كه بوسيله أشخاص دست نشانده همسايه ها از جمله ايران، پاكستان و كمى دورتر عربستان سعودي و ايالات متحده آمريكا أداره و رهبرى ميشد، توانستند خون هاى بيشمارى زيادى را بريزانند، بسيارى را هم مهاجر و بى وطن سازند و كشور را به مخروبه اى تبديل كنند.
اين موضوع خود باعث شد كه قدرت ديگرى را در آن سوى اقيانوسها مانند آمريكا وسوسه شود تا بوسيله بن لادن و طالبان از اين فرصت بى نصيب نمانند و يازده سپتامبر ٢٠١١ را بهانه اى خوبى پيدا كردند تا خودرا براى افغانستان نيم جان صاحب جديد معرفى كند.
آمريكا كه نميخواست تجربه شوروى سابق را تكرار كند در نتيجه با اتحاديه اروپا يك جا به افغانستان لشكر كشى كردند تا اگر هم غرق شدنى در كار باشد، يكجا در افغانستان غرق شوند.
كما كان اين موضوع به وضوح روئيت ميشود و تمام دنيا شاهد اين مسئله هستند كه اين سرزمين مردان كهن را هر كدام به سهم خود قسمت بندى كرده إند و در حال نشخوار اين بدنه بى دفاع ميباشند كه خود لاشه اى خوب براى كشورهايى مانند، آمريكا، انگليس، آلمان، ايتاليا، فرانسه و چهل و هفت كشور ديگر عضو ناتو تبديل شده است.
در انتهاى اين مقاله خطاب به جوانان، جوانانى كه أهل علم، هنر، صنعت و سياست هستيد، از شما تمنا دارم كه شما بايد سكان اين كشتى فرسوده را كه بسوى گردآب روان است، بدست بگيريد.

ديگر بس است وطن فروشى، بس است بى وطنى، ديگر بس است جنگ و خون ريزى

ادريس جويا
خبرنگار آزاد-آلمان

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s