پاسخ به سؤالات مكرر پناهندگى در آلمان

بعد از ورود پناهنده به آلمان يكى از سؤالاتى كه اذهان پناهندگان را مشغول به خود ميكند، اين است كه چگونه ميتواند اعضاى فاميل خويش را به آلمان طلب كند.براى دعوت از اعضاى فاميل در آلمان در ابتدا بايد پروسه پناهندگى فرد متقاضى بسته شود و از طرف دولت جواب مثبت را دريافت كند بر اساس ماده ٦٠ بند الف يا يك. 

فرد متقاضى بعد از دريافت اين جواب به عنوان يك پناهنده شناخته شده و فقط سه ماه فرصت دارد تا فاميل خودرا دعوت كند و براى روند دعوت از فاميل اقدام كند.

تقاضاى طلب خانواده به آلمان بايد از طريق وكيل انجام شود. 

فقط اعضاى درجه يك فاميل شامل اين پروسه ميشوند و كودكان بايد زير ١٨ سال باشند. 
آيا شهروندان افغانستان در آلمان شانس براى قبولى دارند؟ 

پاسخ من به اين سوال هميشه پنجاه-پنجاه است. اين بدين معناست كه اگر بتواند ثابت كند كه از منطقه جنگى و ناامن افغانستان مى آيد و يا اينكه جان شخص خودش به نحوى در خطر بوده. 
آيا بچه ها را در آلمان اجازه رفتن به مكتب ميدهند، يا بايد پول پرداخت كنيم؟ 
ازآنجايى كه مهاجرين افغانستانى ساكن در ايران، در آلمان پناهندگى ميدهند و باتوجه به تجربه ى سختى كه رژيم ايران براى مهاجرين فراهم ساخته همه ترس آنرا دارند كه آيا ممكن است كه در آلمان تحصيل كنند. سن شروع مدرسه در آلمان شش سالگى است و تا سن شانزده سالگى مدرسه در آلمان اجبار هست و هيچ گونه هزينه اى ندارد. 
آلمان ديپورت داره؟ 

بله آلمان ديپورت دارد ولى شهروندان افغانستان به آسانى ديپورت نخواهند شد به شرط اينكه پرونده منفى در پليس يا دولت نداشته باشد.

آيا امكان اين است كه به صورت دانشجو وارد آلمان شد؟ 

بله اين امكان وجود دارد كه بعد از گرفتن ليسانس از دانشگاهى در آلمان تقاضاى دوره ماسترى و يا كارشناسى كنيد و بعد از گرفتن جواب از دانشگاه ميتوانيد به سفارت آلمان مراجعه كنيد، طى مصاحبه اى كوتاه هزينه ويزا را پرداخت ميكنيد و راهى آلمان ميشويد.

توجه: متقاضيان ويزاى دانشجويى براى درخواست پناهندگى شانس كمى دارند. و تا وقتى كه درس تان خلاص شود اجازه اقامت داريد و بعد از آن بايد كشور را ترك كنيد. 
وكيل بگيريم خوب است، كار ما زودتر انجام ميشود؟ 

به نظر من تا وقتى كه جواب شما از سوى دولت نيامده، گرفتن وكيل بى تأثير است و خرج كردن يك پول اضافه است. در صورت دريافت جواب منفى از سوى دولت فرد متقاضى ١٤ روز وقت دارد تا به واسطه وكيل با تصميم دولت مخالفت كند و به محكمه دوم برود. 

ادريس جويا

خبرنگار و عكاس-آلمان

One thought on “پاسخ به سؤالات مكرر پناهندگى در آلمان”

  1. با سلام، من در سال ١٩٩٩ در آلمان تقاضاي پناهندگي كردم بعد از ٨ ماه به انگلستان رفتم، همسرم داراي مليت انگليس و دو فرزندم متولد لندن و انگليسي هستند، براي بار دوم در دورتمند ٥ ماه پيش تقاضاي پناهندگي كردم، أيا از طريق خانواده ميتوانم در آلمان اجازه أقامت دريافت نمايم، با تشكر

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s