در باب زمانم

قطعه شعرى براى شكريهدر فراسوى زمان

دردى در خودم حل ميكنم

اشكى را در دامنى

و بوسه اى در گونه شب

مردابها تاريخ ماست

مردى كه لباسش عوض نميشود

در گذشت زمان

مرداب ميخشكد

و مرد ميميرد

بدون اينكه لباسش عوض شود

اما من هستم

هويتم

زبانم است

با گذشت زمان

دردى را در خود مى كُشم

و بؤسه اى از گونه مهتاب

عشق تاريخ ماست

كودكى كه لبخند ميزند

هويت ماست

ادريس جويا-آلمان

سران حكومت آلمان بر سر پناهجويان به نتيجه نرسيدند

گفتگو بر سر بحران پناهجویان بین انگلا مرکل، صدراعظم آلمان و رهبران دو حزب ائتلافی حکومت او امروز یکشنبه بی نتیجه پایان یافت. تصمیم برای ایجاد “منطقه ترانتزیت” به تعویق انداخته شد.گفتگوی روز یکشنبه برلین به یک هفته سخنان آتشین و بازی های زبانی سه رهبر حزب “سوسیال دموکرات”، “دموکرات مسیحی” و “سوسیال مسیحی” آلمان در مورد بحران پناهجویان پایان داد.

بعد از دو ساعت گفتگو، دفتر مطبوعاتی حکومت آلمان خبر داد که هیچ توافقی به دست نیامده به جز آنچه که او آن را “مشترکات اساسی در متن” خواند. رهبران احزاب حکومت ائتلافی گفتگوهای خود را روز پنجشنبه ادامه خواهند داد.

نشست روز یکشنبه همزمان شد با گزارش روزنامه “فرانکفورتر الگماینر زونتاگسایتونگ” که در آن گفته شده مرکل در نشست اخیر سران اتحادیه اروپا اذعان داشته است که شمار پناهجویان مسیر بالقان ممکن است به یک میلیون نفر برسد. مقامات حکومت او پیش از این، شمار آوارگان را 800 هزار نفر برآورد کرده بودند.

رد قاطعانه طرح “کمپ های ترانزیت”

تورستن شیفل گومبل، یکی از معاونان گابریل، رهبر حزب “سوسیال دموکرات” به روزنامه “ولت ام زونتاگ” پیش از برگزاری نشست روز یکشنبه گفته بود که حزب آنها طرح ایجاد کمپ های ترانزیت در طول مرز آلمان – اتریش را “به شدت رد می کند”.

رهبران سه حزب حکومت ائتلافی آلمان

روز شنبه که هر سه حزب، نشست درون حزبی خود را برگزار کردند، گابریل گفت که ضرور است “بسیاری از مراکز ثبت و پذیرش اولیه” درخواست های پناهندگی را داخل آلمان بررسی کنند.

در همین حال، حزب “اتحاد سوسیال مسیحی” به رهبری هورست زیهوفر پیش از این روز یکشنبه را موعدی برای خانم مرکل تعیین کرده بود تا او سیاست “آغوش باز” خود را پایان بخشد و گزینش سریع مانند “بله یا خیر” را در مرزها ایجاد نماید؛ در غیر آن این حزب “اقدامات اضطراری” را روی دست می گیرد.

آیا ائتلاف محافظه کاران باخطر روبروست؟

منابعی در حزب “اتحاد سوسیال مسیحی” گفته اند که تقسیم قدرت بین این حزب در ایالت بایرن و حزب “اتحاد دموکرات مسیحی” خانم مرکل با خطر مواجه است. این منابع همچنان هشدار داده اند که اختصاص مسئولیت پناهجویان تازه وارد بر دوش شهرداری ها با آشفتگی همراه است. پیتر تاوبر، دبیر کل حزب خانم مرکل به روزنامه “فرانکفورتر اگلماینر زونتاگسایتونگ” گفته است که هر دو حزب محافظه کار در گذشته با یکدیگر موفق بوده اند {به ویژه این که}”وقتی مردم حس می کنند که ما مشترکا کار می کنیم، مشکلی وجود ندارد”.

اما در سوی دیگر، زیمونه پیتر، دستیار رهبر حزب اپوزیسیون “سبزها” ائتلاف محافظه کار مرکل و حزب “سوسیال دموکرات” را به “شوخی” {عدم جدیت} کرده است. او گفته است: «به جای مکررا پروپاگند کردن سیاست سمبولیک، ائتلاف باید بر سر یک سیستم منسجم ثبت نام و پروسه درخواست پناهندگی به توافق برسد».
خانم پیتر گفت که کمبود کارکنان و سیستم های نامناسب ثبت، کار و روند درخواست پناهجویی را دو برابر کرده و زمان آن را فزایش داده است.
منبع: دویچه وله صدای آلمان