بدن زن برايم اولويت دارد


تهمینه تومیریس كه در كابل به دنيا آمده و چندين نمايشگاه هاي گروهي و انفرادي در ايران و كابل

انجام داده كه ميتوان به چندي از آنها در ذيل اشاره كرد.

گروهی:

نمایشگاه بین المللی جوانه از سال 2008 الی 2011، نمایشگاه بین المللی کتاب در سال 2010، نمایشگاه موسسه فرهنگی اکو سال 2011 و نمایشگاه هفتمین جشنواره ادبی قند پارسی 2013 و هنر جهان روی کاغذ آلمان 2016.

انفرادی:

کاهنه های باکوس سال 2014، کابل.

تهمينه بانويي با عزم، جسور با هدف مشخص سبك كاري خويش را انتخاب كرده و موضوع زن و برهنگي آن بدليل حساسيتي كه در جامعه افغانستان دارد، براي تهمينه در اولويت است.

طى سوالي كه من (ادريس جويا) از تهمينه داشتم كه اگر يكبار ديگر اين فرصت را ميداشتي و در نقاشي سبك انتخاب ميكردي، چه سبكى را ادامه ميدادي؟

بدون تامل و با يك اعتماد به نفس بالا گفت: “همين برهنگي زن كه به نوعي در جوامع اسلامى تابو هست را انتخاب ميكردم و ادامه ميدادم”.

انسان شرقی، انسان پابند به ایدئولوژی و دلخوش به رویا، انسان متکی به رویا و تخیل، در رنجی عظیم غوطه میخورد، چونان شخصیت های متناقض دراین نقاشی ها؛ زنانی با حجاب اما در حقیقت بی حجاب، زنانی مومن اما بی حیا، زنانی که محو شده اند در جنسیت شان و چیزهای پنهان شان را اشکار میکنند و مردانی که خود را به ندیدن زده اند حال انکه مرد های ما وظیفه ای جز نظارت زن ندارند.

ورود به آلمان

حدود يك و نيم سال ميشود كه تهمينه به همراه مادرش ساكن آلمان هست و در طول اين مدت كم توانسته كه هم جايگاه هنرى اش را در جامعه آلمان پيدا كند و هم با تاريخ، زبان و جغرافياي اين كشور آشنا شود.

اولين نمايشگاه انفرادي نقاشى تهمينه در آلمان كه در بين تاريخ هاي ششم و هفتم مى ٢٠١٧ در شهر گلسين كيرشه آلمان با موضوع عكس هاي خانوادگي برگزار شد كه با استقبال خوب جامعه آلمان به خصوص زنان روبرو شد. تهمينه كارهاي بعدي خودرا در قالب بزرگتر روي دست دارد كه در آينده اي نزديك در ديد عموم قرار خواهد گرفت.

Cineforum Afghanistan in Stuttgart 

نمايش فيلم و گزارشي راجع به افغانستان در اشتوتگارت 

⬇️Deutsch unten⬇️
صميمانه شمارا به دومين دور از نمايش فيلم در خانه شل برگ در تاريخ ٧ مي روز يكشنبه به ساعت ١٦ دعوت ميكنيم. 
يك بعدازظهر با موضوع افغانستان در يك نگاه تأملي تاريخي و سياسي از فراز و نشيب هاي داخلي در افغانستان با سخنراني ادريس جويا فيلم ساز و خبرنگار ساكن آلمان. 

هنر سينماي افغانستان در ٤٠ سال اخير موضوع سخنراني زكريا انديشه مستند ساز و خبرنگار افغانستاني ميباشد. 

در اين برنامه غذاهاي سنتي و لذيذ افغانستان با پرداخت حداقل ٣ يورو موجود است. 

در حاشيه اين بعدازظهر تمايل داريم كه شبكه ارتباطي از كساني كه مخالف با اخراج هاي اجباري به أفغانستان هستند، إيجاد كنيم تا باشد در آينده فعاليت هايي را در اين زمينه مشتركن انجام دهيم. 
ما بيصبرانه منتظر حضور يكايك شما هستيم براي ديالوگ فرا فرهنگي! 

لطفن اين مطلب را نشر و نشر و نشر كنيد
Cineforum Afghanistan in Stuttgart 
Herzliche Einladung zum zweiten Cineforum im Schellberghaus am 07.Mai ab 16.00

An diesem Nachmittag/Abend soll es um Afghanistan gehen. Dabei werden zwei Referenten aus Afghanistan einen Einblick zu Afghanistan geben und über afghanische Filme und Kunst der letzten 40 Jahre uns näher bringen. Desweiteren sind beide Referenten selbst Regisseure und Jornalisten.

Edris Joya und Zakaria Aria werden uns dann an dem Abend auch jeweils einer ihrer Kurzfilme zeigen. Wir sind sehr gespannt darauf. 

Zudem wird es gegen Abend afghanisches Essen geben, bei dem wir um eine Spendenempfehlung von drei Euro bitten um die Kosten für das Essen aufzuteilen.

Auch wird es am Abend die Möglichkeit geben sich zum Thema “Stoppt Abschiebungen nach Afghanistan” zu vernetzten und Ideen zusammen zubringen.
Wir würden uns sehr über euer Kommen freuen und auf einen regen interkulturellen Austausch!


Bitte Teilen, Teilen und Teilen