پيامى از آلمان

عزيزان، هموطنان و فعالين هميشه در صحنه

درود من و همكاران من بر شما، بر شماهايي كه بيش از ٥٠ روز است براى گرفتن حق تان به خيابان آمديد و از مدنى ترين روش ممكن براى تعيين سرنوشت خويش استفاده ميكنيد. درود من و همكارانم بر كسانى كه شبانه روز زحمت كشيدند و صحنه را ترك نكردند و تا رساندن صداى جامعه مظلوم مهاجر در استكهلم مقاوم و با استقامت ايستاده هستند.

مرا ببخشيد كه نتوانستم در اين مدت بيايم و انسجام خودرا با شماشخصن و در جمع تان بيان كنم، اما در آلمان هم ما از تاريخ هاى ٢١ الى ٢٤ سپتمبر مقابل وزارت خارجه و در جوار وزارت داخله و دفتر صدراعظم تحصن كرديم و صداى شما را هم نيز رسانديم.
مادامى كه ما براى سرنوشت خودمان بي تفاوت باشيم و اجازه بدهيم تا ديگران و حكومت هاى مختلف برايمان تصميم بگيرند، شرايط مان از همينى هم كه هست وخيم تر و بدتر خواهد شد. هموطنانم استقامت كنيد و تا گرفتن حق خويش از مبارزه دست برنداريد. فراموش نكنيد كه قدرت ما در اتحاد مان و پيروزى مان در استقامت مان است.
و در آخر از شما برگزاركنندگان و حاميان اين تحصن نهايت قدرداني دارم و يك خسته نباشيد برايتان ميگويم.
تلاش كنيد كه گزارشهاى روزانه را كوتاه به زبانهاى سويدنى، انگليسى و فارسى بنويسيد و براى رسانه و خبرنگاران آزاد بفرستيد. صداى شمارا دنيا بايد بشنود.

سبز و سرخ باشيد،
ادريس جويا
فعال مدنى و خبرنگار آزاد ساكن آلمان

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s