خان زاده ی بیسواد بهتر از رعیت تحصیل کرده

بعضی وقتها وقتی به کارهای جناب محقق مینگرم، از خنده گورده کفک (روده بر) میشوم.

خبرها از منزل جناب استاد حاکی از آن است که ایشان با کاندیداتوری علی امیری (استاد دانشگاه، کارشناس در امور سیاسی و جامعه شناسی و هزاران نکته برجسته دیگر) مخالفت کردند و به جای ایشان یونگ پو، (ببخشید منظورم کبلایی محمد باقر محقق) را برگزیدند. هرچی در گوگل سرچ کردم هیچی راجع به باقر محقق پیدا نکردم به غیر از یک ویدیو ی سخنرانی ایشان اما برعکس از علی امیری به وفور مقالات و سخنرانی هایی یافت میشود.

البته که علی امیری می‌تواند مستقل خودرا کاندید کند و حتما رای هم می آورد.

جناب محقق اگر به جای یونگ پو وحیده محقق (همسر سوم اش) را کاندید می‌کردند بی تردید هم رای می آورد و هم جایگاه این رهبر را در بین مردمش قوی تر میسازد. البته که همسر ایشان می‌توانند وکیل خوبی برای جامعه به خصوص برای اعاده حقوق بانوان باشد.

و به یک چهره تبدیل شوند.

اگر من جای مشاورین جناب استاد میبودم چنین پیشنهاد میکردم:

۱: لیست کاندید های خود را اینقدر زود رو نمیکردم

میگذاشتم و به زمان معینش در یک کنفرانس مطبوعاتی و با یک موضوع و شعار مشخص رو میکردم

۲: لیست کاندیدان را اولویت بندی میکردم مثلا کاندیدای کابل شماره یک فلانی دو فلانی سه و اسم یونگ پو را میگذاشتم در آخر (به خاطر شکسته نفسی هم که شده، چون از ذریه استاد باشد رای می آورد)

۳: تمامی تحصیل کردگان و کاردانان را در لیست میگمجاندم مانند علی امیری

۴: چند تا چوپان در زمان انتخابات استخدام میکردم که بتوانند کمی گوسفندان را مدیریت کنند😅

البته که هنوز هم وقت و زمان است. ناگفته نماند که هرچه خودمانی تر و مردمی تر باشیم بهتر است…

ادریس جویا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s