Asylum Policy

20131221-003359.jpg
Translation & Photo: Edris Joya
عكس و ترجمه: ادريس جويا

A summary in Farsi of the questions asked at the refugee office’s interview, for asylum seekers to receive a residence permission. If you know a Persian speaking refugee, feel free to hand on the information.

اطلاعاتي در باره نحوه درخواست پناهندگي در اروپا

اشخاصي که از کشورهاي اروپاي درخواست پناهندگي مي کنند لازم است ابتدا با روش پرسش و پاسخ کارمندان دولت آشنايي پيدا و خود را براي پاسخگويي به آنها آماده کنند. زماني که شما درخواست پناهندگي ميکنيد مي بايست به شماري از پرسشهايي که کارمندان دولت از شما ميکنند، پاسخ دهيد. اين پرسشها درباره گذشته شما، خانواده و نزديکانتان است. فراموش نکنيد که پاسخ دادن به همه آنچه که در تصميم گرفتن نهايي وزارتخانه اهميت دارد بسيار مهم است. از اين رو اجازه ندهيد چيزي فراموش شود يا ناگفته بماند. در زير شماري از پرسشهايي را که کارمندان دولت از شما ميکنند، آورده ايم تا با آنها بيشتر آشنا شويد. شماره بندي و پس و پيش بودن آنها در درجه اول اهميت نيست. آنچه که شما بايد به آن دقت کنيد آن است که داستان زندگي خود را آنگونه که لازم است توضيح دهيد و بهم وصل کنيد. تلاش کنيد که آنچه را که تعريف ميکنيد از روي نظم و ترتيب زماني باشد تا براي شنونده و خواننده گيج کننده نشود. هر چه شما پراکنده و بدون ترتيب دليل هاي خود را بازگو کنيد امکان بوجود آمدن سؤتفاهم براي وزارتخانه زياد خواهد شد؛ و در نهايت شما هستيد که شايد پاسخ منفي دريافت کنيد و مجبور به ترک خاک اين کشور شويد. شما براي کسب حق پناهندگي در شرايط امروز در کشورهاي پناهنده پذير قبلا بايد روي سوالهاي زير کار کرده باشيد. اين اصلي ترين سوالهايي است از شما به عنوان پناهنده در
دادگاهها، اداره مهاجرت، و يا پليس هاي مرزي پرسيده ميشود .
-چرا کشور خود را ترک کرديد؟ – چگونه به اين کشور رسيديد، از چه راهي؟ -چه وقت به اينجا رسيديد؟ – از چه طريقي؟ -نام و نام خانوادگي؟ – تاريخ تولد؟ – اسم پدر و مادر و شغل آنها؟ -کجا و در کدام شهر زندگي ميکرديد؟ – آدرس محل زندگي؟ -پدر و مادر شما کجا زندگي ميکنند؟ – شغل و نحوه امرار معاش آنها؟ -شغل خودت و تخصص هاي حرفه اي؟ – ميزان تحصيلات؟ -در کدام مدرسه درس خوانده ايد، اسم و محل آن را نام ببريد؟ -آيا ازدواج کرده ايد؟ – نام همسر شما چيست؟ – شغل و نحوه امرار معاش ايشان؟ -موقعيت امنيتي همسر شما چگونه است، آيا او نيز در خطر است؟ -چند فرزند داريد؟ – برادر و خواهر چطور؟ – چکار ميکنند؟- سن ايشان(فرزندان، خواهر و برادر )
-با دقت هر بلايي که به سر شما و خانواده شما در رابطه با فعاليت سياسي آمده است از جمله تعقيب، بازداشت، آزاد شدن، شکنجه، گشتن خانه، مصادره اموال و مانند آنها را توضيح دهيد. آيا به غير از فعاليت سياسي به دلايل ديگري همچون باور مذهبي، نژاد، جنسيت يا متعلق بودن به يک گروه اقليت، تحت تعقيب و آزار قرار گرفته ايد؟ در دوره هاي متفاوت چگونه
تحت تعقيب، آزار و شکنجه قرار گرفته ايد؟ -سابقه فعاليت سياسي خود و آنها ؟ – چطور شد که موقعيت شما به خطر افتاد؟ -سابقه دستگيري و زندان ، چند مورد و در چه تاريخهايي؟ -چه مدت زنداني بوديد(چند ماه و يا چند سال)؟ – در کدام زندان؟ – زنداني که شما در آن بسر مي بردي در کجا قرار گرفته
است؟ – چند نفر زنداني در آن وجود داشت؟ – شکل داخل و بيرون زندان چگونه است؟
-نحوه دستگيري مثلا براي شما نامه فرستاده بودند، در محل کار دستگير شديد و يا در منزل؟ – در چه ساعاتي از شب و يا روز؟ – ماموريني که شمارا دستگير و يا جلب کردند چند نفر بودند؟
-به وسيله چه نيرويي دستگير شديد؟ حوزه, امنيت ملی, ، امر به معروف و نهي از منکر، مفاسد اجتماعي و يا لباس شخصي ها؟ !!
-آيا اشخاص ديگري نيز در ارتباط با شما دستگير شدند، اگر ممکن است نام ببريد؟
-آيا هنگام تفتيش منزل شما، مأمورين اسنادي و يا چيز ديگري که مجرم بودن شما را اثبات کند پيدا نمودند؟
-نحوه فرارتان ازافغانستان وايران به چه صورت بود؟ – با چه وسيله اي و از چه طريقي فرار کرديد؟ – قاچاقبر, )قاچاقچي (را چگونه پيدا نموديد؟ – اسم قاچاقبر شما چي بود؟ – آيا از افغانستان وايران تا اينجا همان قاچاقبر را همراه داشتي؟
-چند روز طول کشيد تا به آلمان يا (کشورهای عضو شينگن) رسيديد؟ – از طريق چه مرزهايي؟ -مدارکي همراه خود داريد مثل پاسپورت ، کارت شناسايي ، گواهي نامه و غيره؟ -اسناد ديگري که نشان دهد موقعيت شما به خطر افتاده است، با خود داريد؟ -آيا تاکنون شخص و يا اشخاصي از خانواده شما زنداني، فراري، اعدام و يا تحت تعقيب و پيگرد قانوني قرار گرفته است؟
-اگر چنين بوده به طور مشخص اسم و چگونگي و تاريخ آن را بيان کنيد؟ -مثلا در چه تاريخي؟-به چه جرمي؟ -چرا فعاليت سازماني شما لو رفته بود؟ -چه مدارکي از شما گرفته بودند؟
-شکل فعاليت سياسي و سازماني شما چگونه بود؛ علني، نيمه علني و يا کاملا مخفي بود؟ – با چه سازماني فعاليت مي کرديد؟ – تاريخ آشنايي و شروع فعاليت شما با اين سازمان؟ – آشنايي از چه طريقي روزنامه، نشريه، راديو، سايتهاي اينترنيتي و يا اشخاص و عناصر فعال سازمان مربوطه کدام يک؟ – با چه پاسپورتي آمديد؟ پاسپورت شما چه رنگي بود؟ –
آيا مي دانيد پاسپورتي که شما با آن آمده ايد مربوط به کدام کشور بود؟ -حال روحي شما چگونه است؟ -مذهب شما چيست؟
گفتيد از طريق همسرتان تهديد به مرگ شده ايد چرا؟ – بجرم رابطه خارج ازدواج با چه کسي؟ اسم شخص؟ – اسم و آدرس
شخصي که با شما رابطه داشت؟ – در صورت امکان سن و سال وي را بيان کنيد؟- تاريخ شروع و آشنايي با وي؟
-آيا تهديد شديد چگونه اين تهديد صورت گرفت بوسيله چاقو، اسلحه و يا از طريق ديگري؟ – چگونه از دستشان فرار کرديد؟ شب بود يا روز؟ بعد به کجا رفتيد؟ چگونه از زندان آزاد شديد با قيد ضمانت پول نقدي و يا اينکه حکم زندانتان تمام شده بود؟
-محکوم به زندان شديد؟- چند سال حکم داشتيد؟ در کدام زندان بوديد؟ آيا در زندانهاي ديگري هم بوديد؟ در زنداني که شما بوديد چند نفر زنداني بودند؟ -چرا بعد از آزاديتان از زندان نمي توانستيد در کشور خودتان بمانيد؟ آيا فرزند بزرگتري در کشورتان داريد؟ چند سال سن دارد و سرپرستي وي به عهده چه کساني است؟
-آيا کسي و يا کساني از خويشاوندان شما در خارج کشور زندگي مينمايند، و به طور مشخص آلمان يا (کشورهای عضو شينگن) ؟ – آيا تا کنون از دولت آلمان تقاضاي ويزا کرده ايد؟
-آيا تاکنون از کشور آلمان و يا کشورهاي ديگري در خواست پناهندگي کرده ايد؟
-شما به عنوان اقليت مذهبي، همجنسگرا و يا زني که بخاطر مسايل اخلاقي از طرف شوهر، برادر و يا هر عضوي از خانواده تهديد به مرگ شده باشيد بايد بتوانيد تاريخ، شواهد و چگونگي به وقوع پيوستن کل ماجرا و پروسه فرار از آن را توضيح دهيد؟
-پس از آنکه کشور خود را ترک کرديد نسبت به دوستان و خانواده و ديگران که در آنجا مانده اند احساس گناه ميکنيد؟- احساس ميکنيد به آنها مديون هستيد؟ اگر پاسخ مثبت است تا آنجا که ميتوانيد آن را بشکافيد. چه زماني شما در اين فکر افتاديد که کشور خود را ترک کنيد؟ در اين رابطه چه احساسي داشتيد؟
توجه داشته باشيد که شب قبل از مصاحبه را خوب بخوابيد و سعي کنيد که در آرامش کامل و بدور از هر گونه اضطراب و پريشاني خيال به مصاحبه برويد .
هنگام درخواست پناهندگي در صورت داشتن همسر و يا فرزند در افغانستان وايران و کشورهاي همجوار و همچنين در صورت تمايل به آوردن آنها بعد از کسب حق پناهندگي لازم است هنگام مصاحبه اسامي آنها را با مقامات پناهندگي در ميان بگذاريد. معمولا کساني که بوسيله ويزا و از طريق قانوني وارد کشور مي شوند در صورت درخواست پناهندگي شانس بسيار کمي خواهند داشت، مگر اينکه دلايل بسيار قوي و قانع کننده اي به مقامات اداري ارائه داده باشند. شما بعنوان پناهنده در صورت گرفتن جواب منفي و بر طبق قانون پناهندگي کشور از طريق ازدواج نيز اجازه اقامت نخواهيد يافت مگر اينکه در صورت ازدواج به کشور خود بازگرديد و مراحل قانوني آن را گذرانده باشيد؛ ازدواج قبل از جواب منفي مي تواند بر شانس متقاضي پناهندگي بيافزايد. اما تعيين کننده نيست. هنگام طرح موضوع ازدواج، مقامات پناهندگي از شخص متقاضي سؤال ميکنند که آيا دوست داريد از طريق ازدواج پرونده اتان مورد بررسي قرار گيرد يا از طريق همان کيس پناهندگي اتان؟ در جواب به اين سوال بهتر است بگوئيد بر اساس پرونده پناهندگي ام، چون خود به خود ازدواج هم به عنوان يکي از دلايل تعلق حق پناهندگي به شخص متقاضي به حساب ميايد مگر اينکه شخص متقاضي، بر اساس قوانين پناهندگي دلايل کافي ارائه نداده باشد – کساني که در ديگر کشورهاي اروپايي پاسخ منفي گرفته باشند، درخواست مجدد پناهندگي آنها در کشور ديگري پذيرفته نمي شود مگر اينکه خلاف آن را اثبات کند – در صورتي که اداره امور پناهندگي تشخيص دهد شخص متقاضي با ويزاي کشورهاي حوزه شينگن آمده است به هيچ وجه اجازه دريافت حق پناهندگي نخواهد يافت، در عين
حال شخص متقاضي با ويزاي هرکدام از کشورهاي حوزه قانون شينگن آمده باشند بهمان کشور بازگردانده خواهد شد.
)طرح سؤال(
آيا کسي که با ويزاي فاميلي آمده باشد مي تواند درخواست پناهندگي کند؟ در پاسخ بايد گفت که بله مي تواند اما بايد دلايل کافي و قانع کننده اي را به مقامات پناهندگي ارائه دهد، به شرط آن که: ١- آخرين اعضاي خانواده باشد، پدر يا مادر پير و تنهايي باشد و از تامين معيشت زندگي و توان کاري برخوردار نباشد ٢- بدون سرپرست و عدم برخورداري از مراقبت کسي باشد ٣- فرزندي زير سن قانوني باشد و با همان شرايط بي سرپرست بودن در کشور محل اقامت خود و همچنين از طريق
ازدواج آمده باشد. و دليل ديگر ميتواند به خطر افتادن امنيت شخص متقاضي به هنگام خروج از کشور باشد. قانون دابلين :
قانون دابلين يک توافق مشترک بين همه کشورهاي اروپايي مي باشد. بر اساس اين قانون در صورتي که هر متقاضي پناهندگي در هرکدام از اين کشورها جواب منفي و نهايتا اخراج گرفته باشد در هيچ يک از ديگر کشورهاي اروپاي و تصويب کننده اين قانون حق پناهندگي وي پذيرفته نخواهد شد. از نظر کشورهاي اروپايي شاهراه اصلي ورود پناهندگان به اروپا يونان و ايتاليا مي باشد. براي جلوگيري و سخت تر کردن هرچه بيشتر ورود پناهندگان به اروپا بويژه آلمان و انگلستان شبکه اي براي رديابي پناهندگاني که ازطريق اين کشورها ميايند ساخته اند که به محض تشخيص آنها را به همان کشور باز مي گردانند. اين رديابيها از طريق انگشت نگاري صورت مي گيرد و همچنين اسامي دارندگان ويزاهاي توريستي و تجاري در شبکه اينترنتي اداره امور مهاجرين کشورهاي حوزه شينگن باقي خواهد ماند و دارنده ويزاي شينگن به محض تقاضاي پناهندگي شناخته شده و به کشور صادر کننده ويزا بازگردانده خواهد شد. بر طبق اين توافق از ١١ ژانويه ٢٠٠٣ پناهندگان به محض ورود به هرکدام از اين کشورها انگشت نگاري و از قبل نيز اسامي آنان در کامپيوتر ثبت خواهد شد. از اين تاريخ
بچه هاي بالايي ١١ سال نيز انگشت نگاري خواهند شد .
)طرح سؤال(
آيا به کساني که مريض باشند حق پناهندگي تعلق مي گيرد؟ بلي در صورتي که قبلا خود را به کشورهاي اروپايي رسانده باشند و دارو و درماني که به آن نياز دارند، در کشوري که از آن آمده اند موجود نباشد شامل حق پناهندگي خواهند شد. اما مراحل بسيار پيچيده و دشواري را در پيش خواهد داشت. لازم به توضيح است که سياست کل کشورهاي پناهنده پذير بر اين اساس است که از پذيرفتن پناهنده طفره رفته و سر باز زنند و اين، کار متقاضي پناهندگي را صد چندان دشوار کرده و دولت پناهنده پذير بدين صورت قلعه اي سخت به دور کشورهاي خود کشيده و راه را بر انسانهايي که براي يک زندگي شاد و آرام
قصد سفر کرده و سختي راه را به جان خريده اند مسدود و غير قابل نفوذ کرده اند .
توجه :
قابل ذکر میباشد با کسانی که از مسير يونان و ايتاليا وارد ديگر کشور ميشوند و دارای نشان انگشت ميباشند, نگران اين موضوع ديگر نباشند .از سپتامبر ٢٠١١, ديگر به اين کشورها ديپورت نميشوند.
به اميد سربلندی و پيروزی شما دوستان
برای معلومات بيشتر با آدر ِس ايميل ذيل تماس حاصل فرمائيد,

E-Mail: edris.t.joya@gmail.com

© Edris T.Joya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: