Tag Archives: NATO

افغانستان، لاشه اى بى صاحب

20131219-111547.jpg

خراسان كبير(افغانستان) با توجه به پيشينه اى تاريخى و فرهنگى كه دارد، يكى از قديمي ترين
و كهن ترين كشورهاى خاورميانه به شمار مى آيد.
علاوه بر قدامت تاريخى و فرهنگى كه اين كشور را از ديگر ممالك متمايز ميسازد موقيعيت جغرافيايي اش است كه به لحاظ استراتژيكى بسيار حائز اهميت بوده و است كه شرق را به غرب و شمال را به جنوب وصل ميكند، از اين رو “قلب آسيا” مينامند افغانستان را.
از بسيارى تا كنون افغانستان از لحاظ زمين شناسى و معدن در اين عصر كاملا بكر مانده باوجود اينكه سرشار از معادن و صنايع طبيعى است.
در طول تاريخ بسيارى از ابر قدرتها، اين كشور كهن را مورد استسمار خود قرار دادند از جمله انگليس و شوروى سابق و ثروتهاى اين سرزمين علم و هنر را به يغما بردند.
بعد از جنگهاى داخلى كه بوسيله أشخاص دست نشانده همسايه ها از جمله ايران، پاكستان و كمى دورتر عربستان سعودي و ايالات متحده آمريكا أداره و رهبرى ميشد، توانستند خون هاى بيشمارى زيادى را بريزانند، بسيارى را هم مهاجر و بى وطن سازند و كشور را به مخروبه اى تبديل كنند.
اين موضوع خود باعث شد كه قدرت ديگرى را در آن سوى اقيانوسها مانند آمريكا وسوسه شود تا بوسيله بن لادن و طالبان از اين فرصت بى نصيب نمانند و يازده سپتامبر ٢٠١١ را بهانه اى خوبى پيدا كردند تا خودرا براى افغانستان نيم جان صاحب جديد معرفى كند.
آمريكا كه نميخواست تجربه شوروى سابق را تكرار كند در نتيجه با اتحاديه اروپا يك جا به افغانستان لشكر كشى كردند تا اگر هم غرق شدنى در كار باشد، يكجا در افغانستان غرق شوند.
كما كان اين موضوع به وضوح روئيت ميشود و تمام دنيا شاهد اين مسئله هستند كه اين سرزمين مردان كهن را هر كدام به سهم خود قسمت بندى كرده إند و در حال نشخوار اين بدنه بى دفاع ميباشند كه خود لاشه اى خوب براى كشورهايى مانند، آمريكا، انگليس، آلمان، ايتاليا، فرانسه و چهل و هفت كشور ديگر عضو ناتو تبديل شده است.
در انتهاى اين مقاله خطاب به جوانان، جوانانى كه أهل علم، هنر، صنعت و سياست هستيد، از شما تمنا دارم كه شما بايد سكان اين كشتى فرسوده را كه بسوى گردآب روان است، بدست بگيريد.

ديگر بس است وطن فروشى، بس است بى وطنى، ديگر بس است جنگ و خون ريزى

ادريس جويا
خبرنگار آزاد-آلمان

September 4th 2009 – An Open Wound

20131213-182646.jpg

If someone would decide to bomb a large group of people whilst being aware of the fact that civilians are most likely to be among them he would probably face massive legal prosecution. The court in Bonn, Germany, has now declared that the man who did excactly this, was doing nothing but his job.
It was on September the 4th, when two tank trucks loaded with petrol got stuck in the shallow bed of Kunduz river. The trucks had been abducted by the Taliban the day before, but had then been abandoned in the mud for the moment. At night, more than a hundred Afghans from a dozen surrounding villages gathered around the vehicles to look for things that might still be of use, like clothes or food. Especially the prospect of free gas, which many couldn’t afford, attracted people of all different ages.
In the Camp of german soldiers 15 kilometres away, the commander of „provincial reconstruction team Kunduz“ colonel Georg Klein receives reports on the gathering of Afghans on the trucks that where captured the day before. Believing that the people on the Kunduz river sand bank are opposing military insurgents, he orders US-force bombers to deliver heavy artillery. When the bomber pilotes send live video pictures from their front cameras that show a huge group of people, they ask colonel Klein several times if they should not rather try to chase away the people by flying close to the ground. His answer is a clear no. But nstead of the six bombs that Klein had instructed, the pilots drop two. Their doubts are to be cofirmed as justified.
In this night, more than 130 people die. Nearly fourty are children from the age of five to 16, the rest are mostly farmers, tractor drivers, common people. But most importantly, they were fathers to a total of over 160 children who’s families are now on their own. In fact, no more than five of the people killed where members of the Taliban.
While the lives of so many where destroyed in a few minutes, back in Germany colonen Klein has been promoted to a higher position within the military. Two victims of the Kunduz massacre had pledged for compensation at the high court in Bonn: Abdul Hannan, who had lost his two sons aged eight and twelve, and Quraisha Ra’uf who’s husband was killed in the NATO bombing attack. She now has to raise six children on her own. But on December 11th, their attorney Karim Popal had bad news for them. Klein and the federal republic of Germany had not been found guilty. The colonel for example said, he could only identify tiny black dots on the video screens. Also he could’t be sure that there was no cooperation with the enemy, the Taliban. All in all, this judgement has been very unsatisfying not only for the attorney Popal and the victims Hannan and Ra’uf, who have to carry the trial costs by themselves. It is seen very critically throughout Germany, but for the Afghan people and all the victims of Kunduz it is a humiliation to see the man who killed their children has not even been suspended from office, but even gets to work in a higher position. Justice has not been done, considering that the Kunduz massacre in 2009 was the worst atrocity by German soldiers since 1945. Karim Popal promised to initiate another trial.
The jugement that has been made in Bonn is yet another symbol for the inequality in treatment of people in the Middle East and the west. The former german politician and author Jürgen Todenhöfer sums this up with the statement: „In the last few years, Afghanistan has whitnessed several 9/11s.“

Edris Joya, afghan freelance journalist

20131213-182806.jpg

جنگ نهان، پيامد پنهان

20131211-180805.jpg

بعد از حضور نيروهاى ناتو و نمايندگى هاى بيش از پنجاه و دو كشور هاى غربى در افغانستان، پديده اى به نام انتحار و انتحاى متولد شده و روز به روز رشد كرد.
اين نمو تا به كجا ادامه داشته باشد خدا نميداند بلكه افسارش بدست ايالات متحده آمريكا، پاكستان و ايران ميباشد.
امروز چهار شنبه يازدهم دسامبر ٢٠١٣ ميلادى، باز هم شاهد يك حمله ديگر انتحاري در نزديكى ميدان هوايى كابل بوديم كه در نوع خودش بينظر بود.
در اين أيام بازاهاى خريد كريسمس در كشورهاى عضو ناتو دوام دارد و هر كسى مشغول خانه تكانى و تدابير سال جديد ميلادى ميباشد و ناگهان بمبى در كابل صدا ميكند و همه هرسان به بستگان خويش تماس ميگيرند كه چقدر صحبت زبيح الله مجاهد سخنگوى طالبان صحت دارد كه به گفته وى دو موتر آلمانى شديدا آسيب ديده و ده نفر از سربازان آلمانى كشته و زخمى شده اند!!!
كشته شدن و زخمى شدن اين سربازان مورد بحث نيست چون رسانه هاى داخلى و خارجى به اندازه كافى به اين موضوع رسيدگى ميكنند، بحث اصلى سربازانى است كه زنده هستند و با هدف از بين بردن همين طالبان خانه و كاشانه امن خود را در غرب رها كرده و راهى افغانستان شدند ولى به يك باره چهره ديگرى از جنگ ميبينند.
طالباني كه آنها براى كشتنشان آمده اند همسو، دوست و رفيق غرب است، طالباني كه روزانه مسئوليت خون هاى بيگناه زيادى را أعم از كودكان و زنان به عهده ميگيرند، همين سربازان بايد اعاشه، مهمات و پيسه را تحويل همين جنگجويان مسلح بدهند.
وقتى كه اينها دوباره به خانه هايشان برميگردند هر كدامشان بيمارى روانى در جامعه به شمار مي آيند، بيمارانى كه هدفشان جنگ با طالب است ولى با پيامد و دست آورد هاى ديگرى مواجح ميشوند.
سالها طول ميكشد تا اين سربازان از اين شوك روحى و روانى بيرون بيايند ولى هيچ كدام از اين سربازان عضو ناتو حق مصاحبه با رسانه ها ندارند تا مبادا پيامد جنگ در افغانستان آشكار شود، چون تُف سر بالا محسوب ميشود برايشان و دولتشان.
چندى پيش سربازان بريتانيايى برگشته از افغانستان كه دچار افسردگى شديد روحى و روانى شده بودند و تا حالا هم تحت مداوا ميباشند.
سوال اينجاست كه چرا اين سربازان به جاى اينكه با غرور بگويند ما مبارزين تروريست (طالبان) هستيم و با افتخار برگردند به خانه هايشان همگى سر خم و افسرده بازميگردند و حاضر به مصاحبه با هيچ رسانه اى نيستند؟؟؟
در بالا كمى به پاسخ اين سوال اشاره كردم و آن اين است كه اين جنگ به نام طالب، جنگى بر عليه خودشان است چون اين طالب فقط عروسك خيمه شب بازى است كه غرب و كشورهاى همسايه افغانستان از آن براى پيشبرد أهداف خود استفاده ميكنند.

BSA – Bargaining over Signatures in Afghanistan

20131207-125126.jpg

Apart from the actual meaning of the acronym BSA, bilateral security agreement, “bargaining over signatures in Afghanistan” could also be a possible translation. The BSA contract, which is currently being negotiated between Afghanistan and the US, will regulate the future presence of US troops in the war torn country after 2014. Despite the planned withdrawal of all NATO soldiers, there are talks that a small part of the americans will remain in certain military bases to insure stability and continue training of afghan security forces. Although the draft is completed, president Hamid Karzai’s signature is still missing on the document.

The placement of foreign troops in Afghanistan has always been viewed from very diverging opinions throughout the country. While a respectable part of the population considers the presence of NATO military as necessary to secure stability, some would also go so far as to speak of a western “occupation” and a modern form of colonialism.
But on the other hand, what reasons makes the US want to stay in Afghanistan, on it’s own expenses, even if the stability pact expires in 2014 and the “peace mission” comes to an end? Worldwide belief in the altruistic motivation of the former Bush and the current Obama administration to bring peace administration to bring peace to Afghanistan and fight the have faded away long ago. Rather it is widely accepted that the US takes advantage of the convenient geo strategic position of the country that is referred to as the heart of Asia. If the BSA comes into effect, it will be possible for the US military to maintain bases close to the important capital cities of neighbouring countries like Iran or Russia. Furthermore, the proximity to the Arabian Sea will guarantee flawless supply of military missions in the Middle East. An extendet stay in Afghanistan can bring massive opportunities for the USA.

This is a fact that Karzai is fully aware of. To discuss the contract, he scheduled a Loya Jirgain November, even if the desicion has no legal power because only the parliament can determine if the pact will be accepted or not. Through this move, the president shows that he takes the opinion if tribal leaders and the population into account. But although the Loya Jirga has accepted the BSA, Karzai has still not signed the contract. Rather he has added more conditions to the security pact, like the one that soldiers should have no more permission to raid afghan homes, and that all afghan prisoners that are held in Guantanamo bay should be released and can return to their home country.
This has put the US under pressure. Even if they threaten to withdraw all troups immediately if Karzai doesn’t sign until the end of the year 2013, a so called zero option, it is very unlikely they will do so. This way, Karzai can push through his aims. He said he might even wait with signing until after the elevations in April 2014. Also, through counselling the Loya Jirga, he gained their sympathy. If they are against the elections taking place, they would most likely be impossible to be taken through, and like this Karzai can remain president even if legally this is not possible because he has already been in power for two legislative periods.

It all depends on Karzai’s signature now. If he agrees to the contract, he will be the one who has secured stability for his country and also brought pressure on US troups to respect afghan lives. If he doesn’t, he will make history as the man who freed Afghanistan from it’s “occupation” while it will be in his successors hand to sort out the future of the country without the security of foreign troups. At the moment, it is at his hands to play games with the US by taking his time. In the end, every one of the options that are open at the moment will bring a win-win situation for him.

Edris Joya
Afghan freelance journalist, Germany